Home > Blog > De leukste fietsroutes en uitstapjes met de e-bike

Noord-Holland: Alkmaar

Culturele ontdekkingstocht
Route lengte: ca. 60.0 km
Stap op de e-bike of toerfiets en ontdek de culturele parels van de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo. Het wordt een tocht langs kleine en grote ontdekkingen uit heden en verleden. Van de historische binnenstad van Alkmaar tot een eeuwenoud winkeltje en een dorp van walvisjagers. Van een klooster – mét eigen bier – tot een kasteelruïne en het beroemde kunstenaarsdorp Bergen. De route is 60 km lang, maar met de beschreven routeverkorting zijn ook rondjes van 34 of 41 km mogelijk.

Naar de route

Zuid-Holland: Lisse

Langs bollen, duinen en landgoederen
Route lengte: ca. 62.5 km
In het voorjaar sieren miljoenen narcissen, tulpen en hyacinten de bollenvelden langs de kust. Ze doen het hier zo goed dankzij het zand dat de zee in de loop van duizenden jaren heeft neergelegd. Direct langs de kust zijn de duinen nog altijd hoog, verder landinwaarts zijn ze veelal afgegraven. Middeleeuwse kastelen herinneren aan het strategisch belang van de binnenduinen. De buitenplaatsen zijn aangelegd door rijke kooplieden en regenten die hier de zomer doorbrachten.

Naar de route

Groningen: Heiligerlee

Culturele ontdekkingstocht
Route lengte: ca. 57.0 km

Langs de randen van het Schier­eiland van Winschoten, zoals het zandgebied tussen de Dollardpol­ders wordt genoemd, ligt een aantal door het landijs opgestuwde ruggen met daartussen lager gelegen hoog­veengronden. Op de ruggen liggen de wegdorpen. De vestingdorpen Oudeschans en Nieuweschans in het grensgebied speelden tijdens de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke rol. Ten noorden van Winschoten is de Blauwe Stad aangelegd om de sterk teruggelopen landbouw­functie te vervangen door een gecombineerde woon-, recreatie- en natuurfunctie. Op de plaats van het drooggevallen Huningameer – brongebied van het veenriviertje de Tjamme – is hier inmiddels het nieuwe Oldambtmeer uitgegraven, dat met ruim 800 ha een van de grootste meren van Nederland is.

Naar de route

Friesland: Helftstedentocht

Niet schaatsen, maar fietsen langs zes historische Friese steden en dorpen
Route lengte: ca. 93.9 km
Je fietst langs meren, kliffen, weilanden, over schelpenpaadjes en historische dijken. De meren kanalen, vaarten en sloten markeren het Friese landschap. Deze fietstocht biedt je een verscheidenheid aan vergezichten. De Helftstedentocht voert je over prachtige (toeristische) fietspaden van Zuidwest-Friesland, waaronder het mooiste fietspad van ons land: het Brekkenpaad bij Oudega.

Naar de route

Drenthe: Meppel

Route van Geluk
Route lengte: ca. 54.0 km

Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat de bewoners van Meppel hier weten te vinden. In Meppel is het leven goed en dat geluk wordt maar al te graag met je gedeeld. Stap op de fiets en rijd de ‘Route van Geluk’. Onderweg kom je langs meer dan 50 karakteristieke, gastvrije, groene en bijzondere plekken. Ga op ontdekkingstocht en ervaar zelf het Geluk van Meppel. Veel fietsplezier en ontdek het geluk van Meppel!

Naar de route

Overijssel: Het rivierenlandschap van de IJssel

Route lengte: ca. 58.5 km
De grootste rivier van Overijssel is de IJssel. Al in een ver verleden bleken zowel de hooggelegen oeverwallen dicht bij de rivier, als de laaggelegen natte gronden in het achterland aantrekkelijke factoren om er te gaan boeren. Met grote daadkracht en inventiviteit ontwikkelde de middeleeuwse boer een bemestings- en afwateringssysteem dat het landschap bij de IJssel tot op de dag van vandaag uniek maakt. Laat je op deze tocht meevoeren door een eeuwenoud cultuurlandschap waarin de omgang met het water de hoofdrol speelt.

Naar de route

Gelderland: Over-Betuweroute

Route lengte: ca. 61.0 km

ussen Arnhem en Nijmegen ligt de Over-Betuwe, begrensd door Waal, Rijn en Pannerdens Kanaal. Dit gebied verschilt van de rest van de Betuwe door de aanwezigheid van relatief goed ontwikkelde oeverwallen en kleine kommen. Voor de mens was en is dat heel aantrekkelijk. Al in de pre-Romeinse tijd was dit het intensiefst bewoonde deel van de Betuwe. Dat is het nog steeds.

Naar de route

Utrecht: Gooi en Eemroute

Route lengte: ca. 56.0 km

In het overgangsgebied van het Gooi naar de Eemvallei ligt een afwisselend landschap van bossen, heidevelden, stuifzanden, houtwallen, akkers en wei- en hooilanden. Het zijn onderdelen van het vroegere esdorpensysteem, met brinkdorpen als Baarn, Soest, Laren en Blaricum. Ze liggen op de grens van hoog en laag, onderaan de stuwwal. Centraal in de route stroomt de lustig meanderende rivier de Eem.

Naar de route

Zeeland: Dorpenroute

Route lengte: ca. 51.0 km

In Zeeland bepalen dijken het beeld, maar op Walcheren komen ze slechts sporadisch voor. Daar geven een smalle duinenrij langs de kust en zanderige kreekruggen en poel­gronden landinwaarts structuur aan het landschap. De kreekruggen waren de veiligste plek; daar was de wateroverlast beduidend minder. Bovendien kon men er aan akkerbouw doen en was er gemakkelijk zoet water naar boven te halen. De fietsroute volgt de kreekruggen, maar ook de lager gelegen poelgronden.

Naar de route

Bekijk modellen
Bekijk modellen
© Copyright ADVANCED EBIKE
|