Home > Nieuws > België: Vanaf mei heeft iedereen recht op een fietsvergoeding

België: Vanaf mei heeft iedereen recht op een fietsvergoeding

LET OP: DIT GELDT ALLEEN VOOR BELGIË

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een cao over de fietsvergoeding bereikt in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Wie naar het werk fietst en vandaag nog geen recht heeft op een fietsvergoeding, krijgt uiterlijk vanaf 1 mei 2023 een vergoeding van 0,27 euro per kilometer.

Een werknemer heeft recht op de fietsvergoeding voor elke gefietste kilometer in het woon-werkverkeer, voor een maximale afstand van 40 kilometer per dag. Dat bedrag stijgt automatisch mee met het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag.

“Als werkgevers al afspraken hadden gemaakt rond de tegemoetkoming van een fietsvergoeding zijn ze in principe niet verplicht om dat bedrag op te trekken”

Voor zij die nu al recht hebben op een fietsvergoeding op basis van een cao verandert er niets. “De andere sectoren kunnen behouden wat ze tot hiertoe hadden”, duidt Veerle Michiels van sociaal dienstenbedrijf SD-worx. “Als werkgevers daar al afspraken hadden gemaakt rond de tegemoetkoming van een fietsvergoeding kunnen ze die behouden en ben je in principe niet verplicht om dat bedrag op te trekken.”

Vandaag komt in totaal 11 procent van alle werknemers, arbeiders en bedienden met de fiets naar het werk. Van de werknemers die op minder dan 5 kilometer van het werk wonen, komt nog altijd 55 procent met de auto.

Door de fietsvergoeding te veralgemenen hoopt men de toestand te kunnen keren, en dat moet een positief effect hebben op de gezondheid van werknemers, op het leefmilieu en op de file-druk.

In 2019 schatte de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de kosten van een interprofessionele fietsvergoeding op 40 miljoen euro per jaar voor de volledige privésector. Dat is ongeveer 2 procent van de uitgaven die ondernemingen doen voor bedrijfswagens, of 0,02 procent van de totale loonmassa in ons land.

‘De belangrijkste boodschap is dat iedereen nu recht op een fietsvergoeding heeft’

Werkgeversorganisatie VBO reageert tevreden. “Hoewel we de moeilijke context waarin de onderhandelingen plaatsvonden betreuren, zijn we tevreden dat de sociale partners tot een akkoord zijn kunnen komen”, zegt Monica De Jonghe. “Ze hebben daarmee aangetoond dat ze akkoorden kunnen sluiten in complexe economische situaties. We hopen nu dat de regering dit akkoord zal respecteren.”

Piet Van den Bergh van de christelijke vakbond ACV schat het aantal werknemers voor wie er nu iets verandert op enkele honderdduizenden. “De belangrijkste boodschap is dat iedereen nu recht op een fietsvergoeding heeft.”

LET OP: DIT GELDT ALLEEN VOOR BELGIË

Bekijk modellen
Bekijk modellen
© Copyright ADVANCED EBIKE
|